Aktualności

Raport KPMG wskazujący na powszechność cyberataków wśród firm

Badanie przeprowadzone przez KPMG odnośnie cyberataków w firmach oraz problemów z zabezpieczeniami.

Firmy biorące udział w badaniu KPMG zaobserwowały rosnącą skalę cyberzagrożeń. Najbardziej lękają się zorganizowanej cyberprzestępczości. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT w badanych firmach najbardziej obawiają się złośliwego oprogramowania wykorzystywanego najczęściej do zaawansowanych ataków ukierunkowanych(APT). Również zagrożenia spowodowane czynnikiem ludzkim, które mogą doprowadzić do wyłudzenia lub kradzieży wrażliwych danych napawają ich lękiem. Według tych osób najmniejsze zagrożenie stanowią ataki typu odmowa usługi(DoS). W badanych firmach najbardziej rozwiniętymi obszarami w opinii przedsiębiorców są ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpieczeństwo styku z Internetem. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa ponad połowa badanych firm wyrażały chęć inwestycji w program podnoszący świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

W blisko połowie badanych firm odpowiedzialność za obszar bezpieczeństwa spoczywa na dyrektorze IT lub na dedykowanym pracowniku działu IT. Aż 13% badanych firm nie ma formalnego przypisania odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji.

Największy problem w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa stanowi brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W małych firmach ograniczeniem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa jest brak właściwego przypisania odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem takich problemów może być outsourcing usług utrzymania bezpieczeństwa IT. Aż 71% badanych firm korzysta z takiego rozwiązania.

W ponad ¾ polskich firm istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia braku pełnej zgody z wymogami RODO. 9% badanych firm potwierdziło pełną zgodność z wymogami RODO, a 12% nie realizuje jakichkolwiek działań w celu stwierdzenia zgodności z wymogami RODO.

 

źródło: outsorcingportal.eu

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl.

logo facebook

 

Certyfikowana firma ISO 9001:2015

Jak działamy?

Profesjonalnie i skutecznie.

Mając bogate zaplecze doświadczeń oraz sprawdzonych i pewnych ludzi możemy zaproponować optymalne koszty dla rozwiązań dedykowanych.