Tworzenie oprogramowania

Jesteśmy przygotowani by sprostać najcięższym zadaniom programistycznym

Programowanie jest jedną z najbardziej abstrakcyjnych i jedną z najtrudniejszych czynności intelektualnych wykonywaną przez człowieka, dlatego nasze zespoły opieramy o utalentowanych i doświadczonych specjalistów z określonych dziedzin programowania.

Sztuką w tworzeniu systemów informatycznych jest reagowanie na zmiany, łatwość i możliwość dokonywania ich w przypadku zmian wymagań funkcjonalnych oraz umożliwienie łatwego dokonywania zmian w przyszłości.

Nadrzędną czynnością jest budowanie takich rozwiązań, które ułatwią i ulepszą funkcjonowanie danej firmy. 

Podczas programowania stosujemy się do zasad przyjętych manifestem Agile tj.

 • Ludzie i ich wzajemne interakcje ponad procedury i narzędzia
 • Działające oprogramowanie ponad wyczerpującą dokumentację
 • Współprace z Klientem ponad negocjację umów
 • Reagowanie na zmiany ponad realizację planu

Gdzie realizujemy usługi:

Najczęściej wykonujemy zlecenia w siedzibie firmy w Rzeszowie, gdzie posiadamy niezbędną infrastrukturę sprzętowo-programową. Jeżeli istnieje potrzeba to część lub całość prac może zostać wykonana na miejscu u Zamawiającego.

Całość prac jest nadzorowana przez wyznaczonego przez nas kierownika projektu. W celu zapewnienia optymalnego komfortu oraz zapewnienia stałej i sprawnej komunikacji wykorzystujemy m. in. telekonferencje, kontakt mailowy, telefoniczny, skype.

Jak realizujemy usługi:

Kierownicy projektów mają szerokie doświadczenie w stosowaniu metodyk tj. SCRUM, PRINCE, PMI.

Najczęściej proponujemy zastosowanie metodyki Scrum, dzięki której Klient na bieżąco ma możliwość obserwowania zachodzących zmian oraz reagowania na pojawiające się problemy i nieprzewidziane zmiany.

Jak rozliczamy realizację:

 • Możemy wycenić każdy z etapów 
 • Możemy wycenić całość realizacji projektu
 • Możemy rozliczać projekt na podstawie stawek godzinowych
 • Możemy ustalić inny sposób rozliczenia korzystny dla obu stron


SCRUM

metody, które wykorzystujemy

scrum opis

Proces tworzenia oprogramowania

Decyzja | projektowanie | budowa

Decyzja o podjęciu prac nad projektowaniem lub zakupem nowego systemu informatycznego jest zwykle związana ze świadomością konieczności dokonania radykalnych zmian w przedsiębiorstwie, usprawnieniem zarządzania zachodzącymi procesami oraz możliwością dokonania szybkiej analizy w czasie rzeczywistym.

Pracownicy często obawiają  się zmian oraz tego, że system informatyczny pozbawi ich pracy lub zmusi do wykonywania dodatkowych czynności jednocześnie nie usprawniając obsługi procesów. Podejście to jest bardzo poważnym problemem i wyzwaniem z którym musi zmierzyć się nie tylko kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, ale również firma odpowiedzialna za zaprojektowanie systemu, jego budowę, wdrożenie i późniejszą obsługę.

Wymagania użytkowników

Kluczowym aspektem projektowania systemu są wymagania użytkowników. Należy je jasno i precyzyjnie określić. Niestety bardzo często zdarza się, że sam użytkownik nie wie dokładnie czego chce, dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy zleceniodawca a zleceniobiorcą usługi.

Faza rozpoznania

W fazie rozpoznania szczególnie uwidacznia się problem niejasno sprecyzowanych wymagań przez użytkownika, które należy jak najprędzej uściślić, bo tylko wtedy kolejny etap analizy przyniesie nam konkretne rezultaty.

Wstępny koszt

Po zdefiniowaniu potrzeb użytkowników i celi w specyfikacji funkcjonalnej zamieszczamy funkcje tego systemu czyli to, co należy zrobić. Następnie zastanawiamy się nad odpowiednim sprzętem a następnie podajemy wstępny koszt budowy systemu.

Część koncepcyjna

Część koncepcyjna projektu jest szalenie istotna. Od poprawności jej wykonania zależeć będzie cały projekt. Jeśli popełnimy zbyt wiele błędów na tym etapie, proces ich anulowania będzie bardzo kosztowny!

Dobór zespołu

Dlatego tak istotną rzeczą jest odpowiedni dobór osób po stronie przedsiębiorcy, które będą roboczo współpracowały z wykonawcą systemu. Najlepiej gdy osoby te są doświadczonymi pracownikami znającymi funkcjonowanie firmy i jednocześnie są pozytywnie nastawione do wprowadzanych zmian. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej sprawdzają się zespoły robocze w których uczestniczą 2 lub 3 osoby po stronie przedsiębiorcy.

Złożone formy działania

Współczesne warunki prowadzenia biznesu wymuszają stosowanie bardziej złożonych form działania, a te kolei wymagają posiadania bardziej rozbudowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, wymianę informacji oraz obsługę zgłoszeń.

 

Poniżej zamieściliśmy główne cele wdrażania systemu informatycznego,
proces tworzenia oprogramowania, wizje systemu idealnego, oraz procentowe rozłożenie pracy błędów i kosztów w tworzeniu oprogramowania.

Ufamy, że informacje te pozwolą Państwu dokonać optymalnego wyboru co do wykonawcy systemu
jak i niezbędnego zespołu roboczego po stronie zleceniodawcy.

 

Cele

wdrażania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

 • Ułatwianie gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych do funkcjonowania i zarzadzania przedsiębiorstwem.
 • Usprawnienia analizy zebranych danych i informacji.
 • Umożliwienie przekształcenia danego procesu w uporządkowaną transakcję.
 • Automatyzacja i ułatwienie obsługi danego procesu/procesów.
 • Ułatwienie wprowadzania zmian w kolejności przebiegu procesu/procesów.
 • Umożliwienie eliminacji zbędnych pośredników z procesów.
 • Umożliwienie łatwego monitorowania przebiegu zarówno całego procesu, jak i jego poszczególnych elementów.
 • Możliwość zastępowania czynnika ludzkiego w procesie lub też zmniejszenie jego udziału.

 

Proces tworzenia oprogramowania:

 • Analiza potrzeb - określenie rzeczywistego celu oraz współpraca z przyszłym użytkownikiem systemu.
 • Specyfika systemu - ścisłe określenie co wchodzi w skład systemu; jego cechy, atrybuty, zewnętrzne zachowanie systemu.
 • Projektowanie - zdefiniowanie niezbędnych narzędzi,(struktur danych, strumieni danych, zasobów informacyjnych, algorytmów przetwarzania danych i analizy) które spełniać będą wymagania postawione w specyfikacji.
 • Programowanie - napisanie nowych lub pozyskanie już istniejących programów.
 • Testowanie - zbudowane fragmenty programu są weryfikowane w warunkach w których system ma być wykorzystywany.
 • Integrowanie - dotyczy połączenia, zapewnienia dobrej współpracy nowych elementów z wcześniej już  funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.
 • Modyfikowanie - wynikiem naturalnego życia przedsiębiorstwa są zachodzące w nim zmiany, a co za tym idzie modyfikacje wdrożonego rozwiązania.

 

SCHEMAT

 

Wizja systemu idealnego:

 • Niesprzeczny – zadania muszą być sprzeczne z warunkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.
 • Funkcjonalny – łatwy w użytkowaniu, wygodny, dostosowany do potrzeb.
 • Ekonomiczny – tani w stosunku do obecnych kosztów czasowych i rzeczowych wynikających z obsługi procesów.
 • Bezpieczny - gwarancja że dane nie zostaną utracone i przechwycone przez konkurencje.
 • Umożliwiający odtworzenie danych – w przypadku awarii, ataku hakera itd.
 • Zwarty – o zachowanej integralność rozwiązań.
 • Testowany – umożliwiający weryfikację poprawności wykonywanych działań.
 • Spójny – zachowujący integralność w wewnętrznej wymianie informacji.
 • Skalowalny – umożliwiający dalszą rozbudowę.
 • Zrozumiały – użytkownicy muszą rozumieć pracę tego systemu oraz potrafią go obsługiwać.

 

Praca, błędy i koszty w tworzeniu systemu

1

Rozkład pracy
w cyklu tworzenia systemu i jego eksploatacji

 • Testowanie 15%
 • Projektowanie 5%
 • Specyfikacja i potrzeby 6%
 • Eksploatacja 67%
2

Najczęstsze źródła błędów

 • Analiza potrzeb 56%
 • Kodowanie 7%
 • Projektowanie 27%
 • Inne 10%
3

Koszty poprawienia błędów

 • Analiza potrzeb 82%
 • Kodowanie 1%
 • Projektowanie 13%
 • Inne 4%

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zapraszamy do kontaktu

map

Masz pomysł? My zajmiemy się resztą!

Siła naszego know-how oraz bezapelacyjnie najlepszy zespół certyfikowanych specjalistów da Państwu poczucie bezpieczeństwa, a porządnie wykonana robota świadomość dokonania dobrego wyboru. Dzięki odpowiedniemu podejściu do każdego zadania skracamy czas i koszty wdrożenia, a Klienci mają możliwość już w pierwszej fazie projektu poznać część rozwiązania i podjąć trafną decyzję.

Start Project

Jak działamy?

Profesjonalnie i skutecznie.

Mając bogate zaplecze doświadczeń oraz sprawdzonych i pewnych ludzi możemy zaproponować optymalne koszty dla rozwiązań dedykowanych.